Termín a místo konání

8. - 10. 11. 2018

v Kongresovém centru hotelu Parkhotel v Plzni
Parkhotel Congress Center Plzeň
U Borského parku 31, Plzeň
GPS:
49° 43' 15.13" N
13° 22' 15.98" E

Kongres

POŘADATEL KONGRESU
Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK a FN v Plzni

přednosta: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
KONGRES JE POŘÁDÁN POD ZÁŠTITOU
Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
děkan LF UK v Plzni prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard
biskup plzeňský Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Kongres bude hodnocen kredity ČLK - lékaři, Sesterská sekce bude garantována ČAS

Tematické okruhy přednášek

LÉKAŘI
Záněty plic
Intersticiální plicní procesy, sarkoidóza
Bronchiální astma
CHOPN
Zobrazovací metody
Hrudní chirurgie, transplantace plic
Ambulantní pneumologie, varia
Tuberkulóza a mykobakteriózy
Poruchy dýchání ve spánku
Mezioborový blok - plicní a interní onemocnění
Sekce intenzivní pneumologie
Bronchoskopie a intervenční pneumologie
Dětská pneumologie, cystická fibróza
Patofyziologie dýchání
Pneumo 35
Workshop - Neinvazivní ventilace (kapacita 20 účastníků)
Workshop - Pleuroskopie a pleurální drenáže (kapacita 20 účastníků)
Workshop - Hospimed spol. s.r.o. - Thuliový laser
Workshop - Základy imunologie pro pneumology - předpoklad orientace v možnostech biologické léčby (kapacita 40 účastníků)
Workshop - Inhalační systémy, inhalační technika – stále aktuální téma (kapacita 30 účastníků, lékaři + nelékaři)
NELÉKAŘI
Intervence sestry na plicní ambulanci
Standardní postupy a intervence sestry ve funkční diagnostice
Standardní postupy a intervence sestry v bronchologii; laboratorní diagnostika
Ošetřovatelská a dispenzární péče o nemocné s tuberkulózou plic
Ošetřovatelská péče o pacienty s obstrukčními chorobami (CHOPN, astma)
Ošetřovatelská péče o onkologické pacienty, paliativní péče
Intenzivní ošetřovatelská péče v pneumologii
Ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním plic a pohrudnice
Standardní postupy a intervence sestry ve spánkové medicíně
Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace
Varia
Workshop - Inhalační systémy, inhalační technika – stále aktuální téma (kapacita 30 účastníků, lékaři + nelékaři)
 

Ubytování

Parkhotel Congress Center Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň
(ubytování přímo v místě konání kongresu)
Hotel ANGELO Plzeň, U Prazdroje 6, 301 00 Plzeň
(ubytování v blízkosti centra města, naproti pivovaru Prazdroj)
Penzion SLAVIA VŠ, U Borského parku 19, Plzeň
(ubytování v bezprostřední blízkosti místa konání kongresu)